Persuitnodiging nieuwe passerelle station Arnhem

Na maanden van voorbereidend werk wordt op station Arnhem gestart met de plaatsing van de nieuwe passerelle. De passerelle is de verbindende schakel tussen de nieuwe noordelijke entree en de verschillende perrons. De nieuwe perrontunnel vervult deze functie aan de zuidzijde.

 

De verschillende onderdelen van de passerelle zijn op locatie elders gebouwd. Ze worden nu stuk voor stuk op hun plek gehesen en gemonteerd. Het gaat hier om vervanging van een al reeds bestaande loopbrug over de sporen aan de noordzijde van het station. De nieuwe passerelle wordt geheel in de stijl van het nieuwe station uitgevoerd, dus transparant en overzichtelijk.

Planning

Allereerst wordt de nieuwe stationsingang bij de Sonsbeekzijde verbonden met een onderdeel van de nieuwe passerelle. Verwacht wordt dat dit in juni gereed zal zijn. Aangezien reizigers dan via het nieuwe vierde perron toegang tot de rest van het station verkrijgen, kan de oude passerelle deel voor deel vervangen worden. Een belangrijk deel van het werk zal deze zomer plaatsvinden. De afbouw van de passerelle zal zeker tot eind dit jaar duren.

Toegankelijk

Tijdens de werkzaamheden blijft de stationsingang aan de Sonsbeekzijde gewoon geopend voor reizigers.

 

 

Arnhem is een van de belangrijkste knooppunten in het Nederlandse spoorwegennet. Het aantal reizigers en het aantal treinen blijft de komende jaren flink groeien. Het station Arnhem en de sporen rond Arnhem zijn nu niet op deze groei berekend. Treinen kunnen maar beperkt tegelijk binnenkomen en vertrekken en moeten vaak op elkaar wachten. Daardoor ontstaan soms vertragingen, die direct gevolgen hebben voor de punctualiteit in de rest van het land.

De projecten Sporen in Arnhem en OV-Terminal Arnhem zorgen ervoor dat het stationsgebied klaar is voor de toekomst. Door de capaciteitsuitbreiding nemen betrouwbaarheid en beschikbaarheid op dit belangrijke knooppunt toe, waardoor er meer treinen tegelijk kunnen komen en gaan. De OV-Terminal is ruim, overzichtelijk en modern. Hier komen alle vervoersvormen samen onder één dak. Gezamenlijk maken deze projecten Arnhem beter bereikbaar en geven ze een positieve impuls aan het treinverkeer in en rondom Arnhem.

Meer informatie over het project en de werkzaamheden kunt u vinden op www.prorail.nl/sporeninarnhem  (voor SIA) en www.arnhemcentraal.nu (voor OVT)