Restauratie overkapping station Geldermalsen van start

ProRail is deze week gestart met de restauratie van de overkapping van de perrons op station Geldermalsen. De overkapping wordt ingekort, de draagconstructie wordt hersteld en het dak wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke vorm. De overkapping kan zo weer tientallen jaren mee.

Samen met het stationsgebouw zijn de perronkappen in Geldermalsen van monumentale waarde. In de loop der jaren is er echter het nodige aan veranderd, waardoor het originele karakter verloren dreigde te gaan. De restauratie geeft de overkapping haar oude glorie weer terug.   

Stationsgebouw
De werkzaamheden worden gecombineerd met de renovatie van het stationsgebouw door de collega’s van NS. Gezamenlijk hebben ProRail en NS een planning gemaakt. Voorop staat dat reizigers tijdens de werkzaamheden veilig van het station gebruik kunnen blijven maken.

Hinder
Omdat er deels op het perron wordt gewerkt, kunnen reizigers wel hinder ondervinden van de werkzaamheden. Zo kunnen treinen vertrekken van andere perrons en zijn er andere looproutes. Reizigers wordt geadviseerd de borden en omroepberichten goed in de gaten te houden. De werkzaamheden op station Geldermalsen duren tot het voorjaar van 2014.