Metamorfose voor station Oisterwijk

Opheffen derde spoor
Vervangen overpad door onderdoorgang met liften
Nieuwe entree en rijwielstalling aan de noordzijde 


ProRail geeft station Oisterwijk een metamorfose. Het derde spoor, waar nu de sprinter naar Tilburg nog stopt, wordt weggehaald om de doorstroming te verbeteren. Het overpad wordt vervangen door een onderdoorgang met liften en aan de noordzijde krijgt het station een nieuwe entree en rijwielstalling. Het college van Oisterwijk reageert enthousiast op de plannen waarvan het streven is ze in 2017 te hebben gerealiseerd.

ProRail gaat het derde spoor met bijbehorende wissels verwijderen om het spoor robuuster te maken. Door het verdwijnen van wissels vermindert de kans op storingen en verbetert de doorstroming. De trein naar Tilburg zal na het verwijderen van het derde spoor stoppen op spoor 2. Wethouder Joost Wagenmakers is blij met de plannen: "Met het verwijderen van spoor 3 komt ProRail tegemoet aan de wens van de gemeente Oisterwijk voor een noordelijke entree van het Station. Bovendien worden de oversteken bij de spoorwegovergangen de Heusdensebaan en Blokshekken korter doordat mensen nog maar twee in plaats van drie sporen hoeven over te steken. Dat komt de veiligheid ten goede. "

Veilige oversteek
Om te zorgen voor een veilige oversteek wordt het huidige overpad tussen de perrons verwijderd en komt er een nieuwe onderdoorgang. Deze krijgt aan beide zijde liften zodat mensen met bijvoorbeeld een lichamelijke beperking of vaders en moeders met kinderwagens zelfstandig kunnen reizen. Ook krijgen de trappartijen fietsgoten zodat mensen hun fiets mee kunnen nemen naar het perron. “Op deze manier combineren we veiligheid met toegankelijkheid en gebruikersgemak voor de reizigers – een win win situatie voor zowel de gemeente als ProRail,” aldus regio directeur Inés Plasmans-Levert van ProRail.

Nieuwe entree en ruimte voor de fiets
Met het verdwijnen van het derde spoor ontstaat er aan de noordzijde ruimte voor een nieuwe entree. Ook komt er aan deze zijde meer ‘ruimte voor de fiets’ door de bouw van een onbewaakte fietsenstalling. ProRail werkt in de uitvoering van de plannen, die worden gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, nauw samen met de gemeente Oisterwijk. De treinreizigers die met de fiets of te voet van en naar het station vanuit Pannenschuur, KVL of het bedrijventerrein komen, hebben baat bij de noordelijke entree.  Zij hoeven de spoorwegovergang bij Blokshekken niet meer over te steken. Op verzoek van de gemeente kijkt ProRail of het mogelijk is het werk te combineren met de plaatsing van geluidschermen en het verbeteren van de doorstroming op de overweg Blokshekken.

Planning
ProRail gaat de plannen komend jaar nader uitwerken. De aanbesteding dient dan plaats te vinden in 2015 en de uitvoering staat gepland voor 2016/2017.