Vernieuwing stationsgebied Driebergen-Zeist van start

  • Persuitnodiging

Op vrijdag 16 september geven de gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug, de provincie Utrecht, NS, ProRail en aannemer BAM het officiële startsein voor de bouw van het nieuwe stationsgebied Driebergen-Zeist. Vertegenwoordigers van de media zijn van harte welkom.

Waar wordt u verwacht?

De bijeenkomst vindt plaats in het nog in te richten projectkantoor in het stationsgebied in het kantoor Vierdaelen, Stationsweg 13, nabij station Driebergen-Zeist. Deze middag kunt u hier al een kijkje nemen. In Vierdaelen is tevens een kleine expositie te zien over de plannen voor het stationsgebied.

Hoe ziet het programma eruit?

  • 13.00 uur:  Inloop, met koffie en thee
  • 13.15 uur:  Welkom door gedeputeerde provincie Utrecht, Jacqueline Verbeek-Nijhof
  • 13.20 uur:  Vraaggesprek met de projectpartners
  • 13.40 uur:  Presentatie bouwplannen door bouwbedrijf BAM
  • 13.55 uur:  Presentatie parkeergarage door NS Stations
  • 14.00 uur:  Officiële starthandeling en feestelijke afsluiting
  • 15.00 uur:  Einde programma

Vernieuwing stationsgebied
De overweg van de Hoofdstraat vormt al jaren een knelpunt in het stationsgebied. Er komt een onderdoorgang onder het spoor en de wegen worden aangepast. Ook worden er twee nieuwe doorgaande sporen gebouwd. De stad- en streekbussen krijgen nieuwe haltes en fietsen kunnen in de toekomst geplaatst worden in een nieuwe ondergrondse fietsenkelder met plaats voor 3.000 fietsen. Ook worden nieuwe fietspaden aangelegd. Daarnaast komt er een parkeergarage met bijna 600 plaatsen. Het nieuwe station wordt zoveel mogelijk energieneutraal, onder meer door zonnepanelen op de perronkappen. Project Stationsgebied Driebergen-Zeist is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug, gemeente Zeist, NS en ProRail.

Graag aanmelden

Wilt u de starthandeling bijwonen? Dan graag uiterlijk donderdagmiddag 15 september een mailtje naar mercedes.grootscholten@prorail.nl.