Persuitnodiging: opening busstation Driebergen-Zeist

  • Eerste deel stationsgebied Driebergen-Zeist gereed

Op vrijdag 8 september openen de provincie Utrecht, de gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug, NS, ProRail en aannemer BAM het eerste deel van het nieuwe stationsgebied Driebergen-Zeist. Vertegenwoordigers van de media zijn van harte welkom.

Waar wordt u verwacht?
De bijeenkomst vindt plaats in en rond de tent op het nieuwe busplein, aan de Zeist-kant van het station Driebergen-Zeist.

Hoe ziet het programma eruit?

  • 9.00 uur:             Welkom met koffie, thee, lekkers en muziek op het busplein
  • 9.30 uur:             Antieke bus met lokale bestuurders arriveert op het nieuwe busplein
  • 9.40 uur:             Start programma in en rond de tent met welkom door gedeputeerde provincie Utrecht, mw. Jacqueline Verbeek-Nijhof
  • 9.45 uur:             Kort vraaggesprek met de projectpartners
  • 10.05 uur:           Feestelijk openingsmoment van het busstation
  • 10.30 uur:           Einde officiële programma

Vernieuwing stationsgebied
De overweg van de Hoofdstraat vormt al jaren een knelpunt in het stationsgebied. Er komt een onderdoorgang onder het spoor en de wegen worden aangepast. Ook worden er twee nieuwe doorgaande sporen gebouwd. De stad- en streekbussen krijgen nieuwe haltes en fietsen kunnen in de toekomst geplaatst worden in een nieuwe ondergrondse fietsenkelder met plaats voor 3.000 fietsen. Ook worden nieuwe fietspaden aangelegd. Daarnaast komt er een parkeergarage met bijna 600 plaatsen. Het nieuwe station wordt zoveel mogelijk energieneutraal, onder meer door zonnepanelen op de perronkappen.

Project Stationsgebied Driebergen-Zeist is een samenwerkingsverband van ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug, gemeente Zeist, NS, ProRail en Arcadis. Aannemer BAM bouwt het nieuwe stationsgebied in opdracht van ProRail.
Aannemer Aan de Stegge bouwt de parkeergarage in opdracht van NS Stations.